На ден 09.11.2016 во просториите на Скопскиот саем се одржа шеснаесеттата Седница на Советот за развој на Скопскиот плански регион. На Седницата претседаваше Претседателот на Советот за развој на Скопскиот плански регион, Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров, Сокол Митровски. На средбата присуствуваа градоначалници од општините во Скопскиот плански регион , претставници од одделенијата за локален економски развој и поканети гости од АД Водостопанство на Р. Македонија, Министерство за животна средина и просторно планирање на РМ и претставник од компанијата Глобал нет.

На ден 11.07.2016 година се одржа XVпетнаесетaта седница на Советот за развој на Скопски плански регион.

Седницата се одржа во ЈП Јасен, Општина Сопиште. Председателот на Советот за развој на Скопски плански регион Градоначалникот г-дин Сокол Митровски ја отвори седницата и ги поздрави присутните градоначалници. На седницата беше усвоен записникот од XIVчетиринаесетата седница и беше донесена одлулка за избор на Раководител на центарот за развој на Скопски плански регион за период од 4 години. За раководител беше избрана г-ѓа Розета Арсовска. 

На ден 30.11.2015 се одржа XI седница на Советот за развој на Скопски плански регион. Истата се одржа во Скопски саем, сала Дипломатик.

На 11 –та седница беше усвоен Записникот од минатата седница, потоа со своја презентација се престави м-р Лазар Гечевски, консултант за енергетика со  Презентација на законските и подзаконските одговорности на општините во областа на енергетиката и катастар (фокус на легализација на бесправно изградени инфраструктурни линиски објекти) и подзаконски акти за енергетска ефикасност.

Центарот за развој на Скопскиот плански регион е формиран според Законот за рамномерен регионален развој во Мај 2009 година. 

Добивај е-информатор од СПР

Пријавете своја емаил адреса на која ќе го добивате нашиот е-информатор кој ги содржи сите последни вести и информации од нашиот центар

Контакт инфо

Ул. Димитрие Чуповски бр. 13
Зграда на Стопанска комора на Македонија / први кат
1000 Скопје Македонија
тел.: +389 2 3244 033
тел.: +389 2 3244 036

contact@skopjeregion.gov.mk