На ден 07.11. 2017 година, во Стопанска комора  на Македонија со почеток во 11 часот, се одржа презентација на Каталог на  реализирани проекти на Центарот за развој на Скопски плански регион во период  2009 до 2016 година.

Поздравен говор дадоа г-дин Џемаил Елмази, Директор на Биро за регионален развој, г-дин Ѕвонко Зафировски, преставник од Министерство за локална самоуправа и раководителот на Центарот за развој на Скопски плански регион г-ѓа Розета Арсовска која понатаму пристапи кон презентација на каталогот.

Во каталогот се претставени проектите кои се имплементирани од страна на Центарот за развој на Скопскиот плански регион, а кофинансирани од страна на Министесртво за локална самоуправа (МЛС)  / Биро за регионален развој (БРР) во период од 2009 до 2016 година.

ентарот за развој на Скопскиот плански регион  е посветен на меѓуопштинска соработка и промоција на развојни јакнења на капацитот на мрежите во локалната и руралната заедница, бизнис секторот, стимулирање на развојот на локално и регионално ниво, јакнење на принципот на jавно приватно партнерство и делување во насока на подигање на квалитетот на живеење, соработка со општините во регионот, како и можност да обезбеди стручна и техничка помош при подготовка на секаков вид проекти.

На настанот присуствуваа преставници од МЛС, БРР, општините од Скопскиот регион како и преставници од бизнис секторот.

Центарот за развој на Скопскиот плански регион е формиран според Законот за рамномерен регионален развој во Мај 2009 година. 

Добивај е-информатор од СПР

Пријавете своја емаил адреса на која ќе го добивате нашиот е-информатор кој ги содржи сите последни вести и информации од нашиот центар

Контакт инфо

Ул. Димитрие Чуповски бр. 13
Зграда на Стопанска комора на Македонија / први кат
1000 Скопје Македонија
тел.: +389 2 3244 033
тел.: +389 2 3244 036

contact@skopjeregion.gov.mk