Раководителот на Центарот за развој на Скопски плански регион, г-дин Љупчо Кец Мицковски одржа информативен состанок со Градоначалникот на Општина Петровец г-дин Борче Митевски. Се разговараше за потребите и работата на општината, за меѓусебната соработка со  Центарот за развој на Скопски плански регион, за идни и постоечки проекти кои обезбедуваат можности до поголем развој на општината.

Во 2014 годна преку Центарот за развој на Скопски плански регион изработен е проектот ”Изработка на Студија за ревалоризација на природните вредности на споменикот на природата Катлановски Предел“. Во понатамошниот период имаше идеа за уредување на делот Катлановски Предел, околу Катлановска бања. Општината е во голем подем, се разговараше околу урбанистичките планови, индустриски зони (Ќојлија, Р’жаничино, Долно коњаре, Средно коњаре), за градбите во Катланово. Од особено значење за општината  исто така е и изградбата на италијанската општа болница Еуроиталиа.

Центарот за развој на Скопски плански регион е носител на повеќе плански документи меѓу кои и  Програма за развој на Скопски плански регион 2015-2019, која оваа година ќе се обнови за периодот 2020-2024година. За таа цел Општина Петровец како и останатите општини од Скопскиот регион се очекува да се вклучат и да дадат голем придонес во обновувањето на истата која ќе се спроведе преку дискусии кои ќе произлезат на работилниците кои следат.

Центарот за развој на Скопскиот плански регион е формиран според Законот за рамномерен регионален развој во Мај 2009 година. 

Добивај е-информатор од СПР

Пријавете своја емаил адреса на која ќе го добивате нашиот е-информатор кој ги содржи сите последни вести и информации од нашиот центар

Контакт инфо

Ул. Димитрие Чуповски бр. 13
Зграда на Стопанска комора на Македонија / први кат
1000 Скопје Македонија
тел.: +389 2 3244 033
тел.: +389 2 3244 036

contact@skopjeregion.gov.mk