На ден 26.12.2018 година во просториите на Општина Гази Баба се одржа десеттата Седница на Советот за развој на Скопски пласки регион. На Седницата претседаваше Претседателот на Советот, Градоначалникот на Општина Гази Баба, г-дин Борис Георгиевски.

На Седницата беа поканети и присуствуваа градоначалниците на општините од Скопскиот плански регион  и претставници од општините. Присутните ги поздрави и направи краток осврт на точките од дневниот ред, Раководителот на Центарот за развој на Скопскиот плански регион, г-дин Љупчо Кец Мицковски.

Седницата се одвиваше по дневниот ред:

  1. Усвојување на записникот од IX (деветтата) Седница на Советот за развој на Скопски плански регион
  2. Усвојување на предлог Финансиски план за 2019 год за тековно работење на ЦРСПР
  3. Усвојување на предлог Акционен план за реализација на Програмата за развој на СПР за 2019 год.
  4. Усвојување на предлог План за Јавни набавки за 2019 год.
  5. Разно

Присутните дискутираа и ги усвоија предложените годишни документи за работа на Центарот за развој на Скопски плански регион.

Под точка Разно бешe презентиран и повикот за соработка со Република Србија , во рамките на програмата "Европа на граѓаните" отворен од Европска Унија за наредната 2019 година.

Центарот за развој на Скопскиот плански регион е формиран според Законот за рамномерен регионален развој во Мај 2009 година. 

Добивај е-информатор од СПР

Пријавете своја емаил адреса на која ќе го добивате нашиот е-информатор кој ги содржи сите последни вести и информации од нашиот центар

Контакт инфо

Ул. Димитрие Чуповски бр. 13
Зграда на Стопанска комора на Македонија / први кат
1000 Скопје Македонија
тел.: +389 2 3244 033
тел.: +389 2 3244 036

contact@skopjeregion.gov.mk