Во тек е реализација на проектот ‘’Реконструкција на дел од пристапен пат до рекреативен центар ‘’Теферич’’ - Фаза 3. Средствата се обезбедени од страна на Биро за регионален развој (БРР)/Министерство за локална самоуправа (МЛС) согласно програмата за регионален развој за 2018 година, и Општина Кисела Вода. Носител на проектот е Центарот за развој на Скопски плански регион, а партнери се општините: Кисела Вода, Сопиште, Град Скопје.
Средствата за реализација на овој проект се во висина од 5.658.926,00 ден.

На овој потег патот ќе се прошири, ќе се поставен нов асфалт, ќе се изработат тротоари  кои ќе бидат поплочени со бехатон плочи во должина од 700м. Со реализација на третата фаза целата делница во должина од 1.700м ќе биде рекоструирана во целост од страна на Центарот за развој на Скопски плански регион.Овој пат е од голема важност за општините Кисела вода и Сопиште, бидејќи им овозможува на жителите на овие општини подобра врска со централнот градско подрачје, а исто  така и за останатите жители од Скопскиот регион, на кои со подобрената инфраструктура, ќе им се овозможи уште едно место за излет и рекреација.

Во изминатите две години од страна на Центарот за развој на Скопски плански регион како носители на проектот “Реконструкцијата на пристапниот пат кон рекреативниот центар Теферич “ преку Министерство за локална самоуправа (МЛС) однсно Бирото за регионален развој (БРР) беа реализирани две фази од проектот со вкупна должина од 1000 м, и  вкупа вредност од 11.000.000,00 денари.

Изведувач на работите на патот е Друштво за  Градежништво, Транспорт, Трговија и  Услуги   ЈУ-БАЈ 2 АМЕД ДООЕЛ СКОПЈЕ.

Центарот за развој на Скопскиот плански регион е формиран според Законот за рамномерен регионален развој во Мај 2009 година. 

Добивај е-информатор од СПР

Пријавете своја емаил адреса на која ќе го добивате нашиот е-информатор кој ги содржи сите последни вести и информации од нашиот центар

Контакт инфо

Ул. Димитрие Чуповски бр. 13
Зграда на Стопанска комора на Македонија / први кат
1000 Скопје Македонија
тел.: +389 2 3244 033
тел.: +389 2 3244 036

contact@skopjeregion.gov.mk