Раководителот на Центарот за развој на Скопски плански регион г-дин Љупчо Кец Мицковски одржа состанок со градоначалникот на Општина Арачиново, г-ѓа Миликије Халими.

На состанокот се разговараше за моменталната состојба на општината, проблемикте со кои се соочуваат,  приоритетите кои ги имаат и сл. Во таа насока се разговараше и за проектите кои произлегуваат од општината, а чиј носител е Центарот за развој на Скопски плански регион. Согласно Програмата за регионален развој за 2019 година од БРР/МЛС, Центарот за развој на Скопски плански регион аплицираше во партнерство со општина Арачиново со проектот “Подготовка на техничка документација (основен проект со ревизија) за водоснабдување”. Исто така поднесена е апликација за Програмата за капитални субвенции за развој на планските региони во областа на земјоделството и руралниот развој при Министертсвото за земјоделство, шумарство и водостопанство, каде носител на проектот “Тампонирање на патишта до земјоделски обработливи површини” е исто така Центарот за развој на Скопски плански регион.

Раководителот на Центарот за развој на Скопски плански регион,  г-дин Љупчо Кец Мицковски во посета на Општина Гази Баба, оставри средба со претседателот на Советот за развој на Скопски плански регион г-дин Борис Георгиевски.

Средбата беше од информативен карактер. Се дискутираше за моменталната состојба на центарот, фазите на тековните проектите кои ги спроведува, проектните документации со кои е аплицирано, околу деловните средби со ресорните министерства и градоначалниците од Скопскиот регион и сл.

Одржан состанок во општина Чучер Сандево со Раководителот на Центарот за развој на Скопски плански регион, г-дин Љупчо Кец Мицковски и секретарот на општината г-дин Александар Прсевски. На состанокот се разговараше за успешната реализација на заедничките проекти. Центарот за развој на Скопски плански регион во соработка со општината имаат спроведено неколку проекти меѓу кои се и “Поддршка на ЕЛС за подобрување на енергетската ефикасност преку изработка на програми и акциони планови за енергетска ефикасностќ“, “Чистење на коритото на р. Серава (Физибилити студија со Основен проект)“; “Изработка на проектна документација за реконструкција на „локален пат Александар Урдаревски-Рудници Бањани КОЦКА“ и сл.

Центарот за развој на Скопскиот плански регион е формиран според Законот за рамномерен регионален развој во Мај 2009 година. 

Добивај е-информатор од СПР

Пријавете своја емаил адреса на која ќе го добивате нашиот е-информатор кој ги содржи сите последни вести и информации од нашиот центар

Контакт инфо

Ул. Димитрие Чуповски бр. 13
Зграда на Стопанска комора на Македонија / први кат
1000 Скопје Македонија
тел.: +389 2 3244 033
тел.: +389 2 3244 036

contact@skopjeregion.gov.mk