Состанок: Розета Арсовска, Жаклина Цветковска 

Центарот за развој на Скопскиот плански регион ги започна подготовките за спроведување на проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“, што се реализира со финансиска поддршка од Швајцарската агенција за развој и соработка и Министерството за локална самоуправа.

Целта на проектот е да се зајакнат капацитетите за имплементација на регионални проекти, во насока на  искористување на средства од расположивите европски и меѓународни фондови, особено што со процесот на ЕУ интеграцијата на нашата земја, се очекува и нивниот обем значително да се зголеми.

Во посета на Општина Карпош, Рководителот на ЦРСПР г-дин Љупчо Кец Мицковски одржа состанок со Градоначалникот на општината г-дин Стефан Богоев. Состанокот беше од информативен карактер за моменталната состојба на Центарот за развој на Скопски плански регион, начинот на неговото работење и проектите кои се имплементираат преку него, околу начинот на распредлба на средствата по региони од страна на Министерството залокална самоуправа.

Во изминатиот период Центарот за развој на Скопски плански регион имаше добра соработка со секторот ЛЕР. Последен проект кој е изработен од страна на центарот во соработка со општината е проектот “Програма за мезометеоролошки мерења во Скопска котлина и нејзина реализација” во 2013година.

Одржан состанок помеѓу Рководителот на Центарот за развој на Скопски плански регион, г-дин Љупчо Кец Мицковски и заменик- министерот на министертсвото за локална самоуправа, г-дин Дејан Павелски. Тема на дискусија беа повеќе точки поврзани со работењето на центарот и тоа: проектите кои се започнати според Прогамата за регионален развој за 2018 година, тековните проекти кои се дел од Програмата за регионален развој за 2019 година, проекти со кој Центарот за развој на Скопски плански регион аплицираше во Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој со мерките ПРР 321,322,323, проекти кои се аплицирани преку Програмата за капитални субвенции за развој на планскире региони во областа на земјоделството и руралниот развој при Министертсвото за земјоделство, шумарство и водостопанство, повикот за прекугранична соработка со Република Србија, соработката со оштините и сл.

Центарот за развој на Скопскиот плански регион е формиран според Законот за рамномерен регионален развој во Мај 2009 година. 

Добивај е-информатор од СПР

Пријавете своја емаил адреса на која ќе го добивате нашиот е-информатор кој ги содржи сите последни вести и информации од нашиот центар

Контакт инфо

Ул. Димитрие Чуповски бр. 13
Зграда на Стопанска комора на Македонија / први кат
1000 Скопје Македонија
тел.: +389 2 3244 033
тел.: +389 2 3244 036

contact@skopjeregion.gov.mk