Ве информираме дека Центарот за развој на Скопскиот плански регион започнува со реализација на проектот „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“, кој вклучува и спроведување на Регионален форум на заедницата, со цел да се зајакне граѓанското учество во процесот на одлучување на регионално и локално ниво, да се подобрат партнерствата помеѓу регионалните и локални субјекти и да се изнајдат поефикасни решенија за проблемите од интерес за целиот регион.

 

Раководителот на Центарот за развој на Скопски плански регион г-дин Љупчо Кец Мицковски одржа состанок со градоначалникот на Општина Зелениково, г-дин Борче Гиевски.

На состанокот беа отворени повеќе прашања, соработката на Центарот за развој на Скопски плански регион и општината Зелениково, за приоритетноста на тековните и на проектите кои ќе следат во текот на 2019-тата.  Разговорот се водеше во насока на проектот ‘’Изградба на плоштад Јустинијан I’’ со кој Центарот за развој на Скопски плански регион како носител на истиот поднесе апликација Агенцјата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој со мерката ПРР 322.

Во посета на општина Шуто Оризари, Раководителот на Центарот за развој на Скопски плански регион,  г-дин Љупчо Кец Мицковски оствари средба со Градоначалникот на општината г-дин Курто Дудуш. Целта на состанокот беше соработката на центарот и општините. Во изминатите години преку Центарот за развој на Скопски плански регион во партнерство со општината аплицирани се неколку проекти. Се разговараше за моменталната состојба на општината, кои се нивните планови, приоритети и можности.

Раководителот на Центарот за развој на Скопски плански регион г-дин Љупчо Кец Мицковски одржа состанок со градоначалникот на Општина Арачиново, г-ѓа Миликије Халими.

На состанокот се разговараше за моменталната состојба на општината, проблемикте со кои се соочуваат,  приоритетите кои ги имаат и сл. Во таа насока се разговараше и за проектите кои произлегуваат од општината, а чиј носител е Центарот за развој на Скопски плански регион. Согласно Програмата за регионален развој за 2019 година од БРР/МЛС, Центарот за развој на Скопски плански регион аплицираше во партнерство со општина Арачиново со проектот “Подготовка на техничка документација (основен проект со ревизија) за водоснабдување”. Исто така поднесена е апликација за Програмата за капитални субвенции за развој на планските региони во областа на земјоделството и руралниот развој при Министертсвото за земјоделство, шумарство и водостопанство, каде носител на проектот “Тампонирање на патишта до земјоделски обработливи површини” е исто така Центарот за развој на Скопски плански регион.

Раководителот на Центарот за развој на Скопски плански регион,  г-дин Љупчо Кец Мицковски во посета на Општина Гази Баба, оставри средба со претседателот на Советот за развој на Скопски плански регион г-дин Борис Георгиевски.

Средбата беше од информативен карактер. Се дискутираше за моменталната состојба на центарот, фазите на тековните проектите кои ги спроведува, проектните документации со кои е аплицирано, околу деловните средби со ресорните министерства и градоначалниците од Скопскиот регион и сл.

Центарот за развој на Скопскиот плански регион е формиран според Законот за рамномерен регионален развој во Мај 2009 година. 

Добивај е-информатор од СПР

Пријавете своја емаил адреса на која ќе го добивате нашиот е-информатор кој ги содржи сите последни вести и информации од нашиот центар

Контакт инфо

Ул. Димитрие Чуповски бр. 13
Зграда на Стопанска комора на Македонија / први кат
1000 Скопје Македонија
тел.: +389 2 3244 033
тел.: +389 2 3244 036

contact@skopjeregion.gov.mk